Vývoj trhu s nemovitostmi v Lounech

Vývoj trhu s nemovitostmi v Lounech

Zajímá Vás, jak se vyvíjel trh s nemovitostmi v Lounech v roce 2022 a kam směřuje? Pak pokračujte dál ve čtení, pokusíme se stručně shrnout dosavadní vývoj a alespoň nastínit budoucí trendy...

O tom, že reálné prodejní ceny (tedy ceny, za které je nemovitost skutečně prodána) klesají, již dnes snad nikdo nepochybuje. Ceny nemovitostí dosáhly svého vrcholu přibližně na přelomu dubna a května 2022, od té doby zaznamenáváme setrvalý pokles. Vždy je třeba mít na paměti, že velikost korekce ceny se liší dle stavu nemovitosti, lokality, typu vlastnictví a dalších specifik.

V obecné rovině můžeme konstatovat, že průměrné reálné prodejní ceny bytů v Lounech klesly v roce 2022 v rozmezí 14% - 20% a dostaly se tak na úroveň zhruba druhého až třetího kvartálu roku 2021. Podobný trend lze vysledovat i u rodinných domů, jejichž průměrné reálné prodejní ceny se dle odhadu propadly o cca 10% - 15%.

Naopak ceny nabídkové (tedy ceny, za které vidíte nemovitosti v inzerci) tento trend zatím zcela nenásledují. Dle statistik inzertního portálu Sreality.cz klesly v Lounech nejvíce nabídkové ceny u malých bytů do 42 m2, a to o plných 16%. Naopak nabídkové ceny bytů o podlahové ploše 50 m2 - 65 m2, tedy typicky byty 2+1, klesly pouze o 2% a nabídkové ceny velkých bytů s podlahovou plochou nad 66 m2 spíše stagnují. Ještě překvapivější je vývoj nabídkových cen u rodinných domů, kdy nabídkové ceny rodinných domů v Lounech a blízkém okolí v průběhu roku 2022 dokonce vzrostly, a to o nezanedbatelných 25%.

Z výše uvedeného je zřetelné, že se většina majitelů nemovitostí zatím odmítá smířit s reálným poklesem hodnoty svého majetku a umisťuje nemovitosti na trh za ceny, které již bohužel ve většině případů nezíská.

Optimističtější bohužel není ani výhled a predikce pro rok 2023. Jak ukazují přiložené grafy, předpokládá se, že trend poklesu cen nemovitostí setrvá i v roce 2023. Pro Ústecký kraj (konkrétní data pro obec Louny nejsou k dispozici) je predikován pokles cen všech typů nemovitostí okolo 20%. Pokud k takové situaci skutečně dojde, pak by to znamenalo eliminaci velké části nárůstu cen nemovitostí zaznamenaný v minulých letech. Lze sice předpokládat, že pokles cen v Lounech a blízkém okolí bude nižší například z důvodu blízkosti Praze a postupnému budování dálnice D7, avšak bohužel v tuto chvíli toto nelze jednoznačně potvrdit, ani vyvrátit.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro úspěšný prodej je více než kdy jindy důležité správné stanovení prodejní ceny v počátku nabídky nemovitosti. Vzhledem k významnému trendu poklesu cen v čase znamená příliš vysoko nastavená nabídková cena spíše budoucí ztrátu, než očekávaný zisk z prodeje nemovitosti za vyšší než reálnou cenu.

 

Autor: Ing. Jaroslav Dostál, Sika Reality

Data byla čerpána ze statistik inzertního portálu Sreality.cz, grafy převzaty z článků Seznam Byznys