ÚSCHOVA KUPNÍ CENY PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

ÚSCHOVA KUPNÍ CENY PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

Kupujete nebo prodáváte nemovitost a řešíte, u koho vlastně budou peníze, které jako kupující zaplatíte prodávajícímu, nebo jako prodávající dostanete od kupujícího za svou nemovitost. A kdo je tedy bude opatrovat? A jak dlouho?

Kam budou peníze schovány pro dobu převodu vlastnického práva na katastrálním úřadě, by si obě strany, jak kupující, tak i prodávající, měli ujasnit již při sestavování kupní smlouvy. Nabízí se celkem 4 možné varianty. Na možnost, kdy by si kupující a prodávající předali peníze z ruky do ruky a tím byl obchod vyřešen, však raději ihned zapomeňte.

Každý z nás využívá denně služeb bank. Banky nabízejí možnost úschovy kupní ceny. Z pohledu důvěry to vypadá nadějně, ale má to i své zápory. Bankovní instituce neumí úschovu listin, většinou nemají moc flexibilní právní zázemí, cena úschovy se odvíjí od výše uschované částky a nepřipraví vám návrhy kupních smluv, nelze ani moc připomínkovat smlouvy o úschově. V rámci důvěryhodnosti je jedná o instituci kontrolovanou ČNB a vklady na účtech jsou pojištěny. Ovšem je to také jedna z nejdražších variant.

Advokát, či notář? Advokát je nejčastěji využívaným schovatelem finančních prostředků, protože jeho služeb nejvíce využijete během celého procesu koupě. Většinou rovnou zajišťuje přípravu kupních smluv, stará se o administrativu spojenou s přepisem vlastnického práva na katastru, stejně tak i spolu s vámi sepíše smlouvu o advokátní úschově. Advokát ve většině případů i komunikuje s katastrálním úřadem v případě nějakých problémů v probíhajícím přepisu. Advokát je registrován u Advokátní komory, musí mít pojištění odpovědnosti. Advokát ke každému případu zřizuje zvláštní bankovní účet, který je oddělen od jeho majetku. Na druhou stranu lze říci, že z určitého úhlu pohledu je advokát podnikatelem stejně, jako jakýkoliv jiný podnikatel. V případě problémů ručí svým majetkem. Neručí za něj stát. Cenu za služby advokáta lze stanovit dohodou, není striktně vázán žádným předpisem.

Dalším subjektem provádějícím úschovu finančních prostředků je notář. Služby notáře jsou velmi podobné službám advokáta, avšak s tím podstatným rozdílem, že v případě problémů za notáře ručí stát. Při účtování svých služeb je notář je vázán vyhláškou. Na rozdíl od advokáta nejsou tedy služby notáře smluvní a řadí se k nejdražším variantám úschovy finančních prostředků. Registrován je pod Notářskou komorou.

,A co ta realitka? Realitní kanceláře se s účinností od 3.3.2020 řídí zákonem o realitním zprostředkování. Tento zákon nastavuje, zjednodušeně řečeno, realitním zprostředkovatelům mantinely, v rámci kterých se musí při výkonu své činnosti pohybovat. Realitní zprostředkovatelé tak mají například nově povinné profesní pojištění nebo právě i možnost provádět úschovu finančních prostředků, avšak za striktně stanovených pravidel. De facto se dá říci, že při správě kupní ceny musí realitní zprostředkovatel postupovat stejně jako výše zmíněný advokát či notář, ke každému případu zřizuje zvláštní bankovní účet, který je oddělen od jeho majetku, bankovní instituci hlásí vlastníka spravovaných finančních prostředků, vede evidenci úschov atd. Realitní kanceláře, které tuto službu poskytují, jí většinou nabízejí v rámci své provize, nic vás tedy nestojí a vše vyřídíte na jednom místě. Pokud byste měli obavy z úschovy u realitky, pak vězte, že solidní realitní kancelář by vám v rámci své provize měla nabídnout i alternativu ve formě úschovy u advokáta či banky, se kterými spolupracuje.

Článek čerpá z: www.chytry-web-maklere.cz